COMPOSITORES
 
volver

Bussi, Gabriel

Montevideo,

[galego]

 

Gabriel Bussi (Composición, violín e viola); actualmente Profesor da Orquestra Sinfónica de Galicia, obtivo a súa educación musical en varios países e continentes. Naceu en Montevideo (Uruguai) como fillo de músicos. Realizou os seus estudos principais de violín e composición en Alemaña onde licenciouse polo Conservatorio de Música Hanns Eisler en Berlín cos Profesores violinistas Christoph Poppen e Ulf Wallin. Estudou composición e contrapunto no mesmo conservatorio co Profesor Gerhard Tittel e Jürgen Ganzer, estreando neses anos varias obras de encargo, entre as cales destacan o seu cuarteto de cordas en do menor, a súa ópera infantil Gutgesinnt und Bösgesinnt (sendo autor tanto da música como do libreto) e a súa sonata para frauta e piano.
Foi premiado en varios concursos de interpretación e composición e foi bolseiro de numerosos festivais de música, entre eles Ost-West Musik Festival (Krems, Austria), Richard-Wagner-Verband (Bayreuth, Alemaña), Young Artists International (Los Angeles, EE.UU.), Nagano Music Festa (Ueda, Xapón), actuando de solista e músico de cámara en múltiples ocasións. As súas composicións e arranxos foron interpretados con regularidade por Young Artists International (Los Angeles), incluíndo gravacións e retransmisión por radio.
Obtivo o título Master of Music co Dr. Eduard Schmieder como bolseiro de Southern Methodist University en EE.UU., perfeccionando os seus estudos en composición co Dr. Robert Frank. Participou en cursos de perfeccionamento con profesores distinguidos a nivel internacional, agás de destacarse como músico de orquestra con formacións como a Filharmónica de Stuttgart (Alemaña), a Fort Worth Symphony, a “I Palpiti” Chamber Orchestra en Los Ángeles e a Dallas Chamber Orchestra. As súas obras foron interpretadas en varios países e continentes, por músicos de orquestras como a Philharmonie Südwestfalen (Alemaña), a Jerusalem Symphony Orquestra (Israel) e a Orquestra Sinfónica de Galicia.
Entre as súas recentes obras destacan varios estreos coa Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Victor Pablo e Pablo Mielgo: un Ave Maria para coro, coro infantil e orquestra, "Noche de Navidad" para coro infantil e orquestra sinfónica, e a obra sinfónica "Pezzo Sinfonico". Ademáis, un Lied Sinfónico "El lejano campanario" para Mezzosoprano y orquestra, e "Tres Cancións pra Rosalía" para Soprano e orquestra de cordas, ambalas dúas estreadas pola Orquestra Gaos baixo a dirección de Fernando Briones, e no campo da música de cámara tres Bagatelas para cuarteto de cordas, un quinteto de ventos, un "Tema con variacións" para clarinete e piano, entre moitas máis.

Contacto: gabrielbussi@gmail.com
www.gabrielbussi.com
 

 

[castellano]

 

Gabriel Bussi (Composición, violín y viola); actualmente Profesor de la Orquesta Sinfónica de Galicia, obtuvo su educación musical en varios países y continentes. Nació en Montevideo (Uruguay) como hijo de músicos. Realizó sus estudios principales de violín y composición en Alemania donde se licenció por el Conservatorio de Música Hanns Eisler en Berlín con los Profesores violinistas Christoph Poppen y Ulf Wallin. Estudió composición y contrapunto en el mismo conservatorio con los Profesor Gerhard Tittel y Jürgen Ganzer, estrenando en esos años varias obras de encargo, entre las cuales destacan su cuarteto de cuerdas en do menor, su ópera infantil Gutgesinnt und Bösgesinnt (siendo autor tanto de la música como del libretto) y su sonata para flauta y piano.
Fue premiado en varios concursos de interpretación y composición y fue becario de numerosos festivales de música, entre ellos Ost-West Musik Festival (Krems, Austria), Richard-Wagner-Verband (Bayreuth, Alemania), Young Artists International (Los Angeles, EE.UU.), Nagano Music Festa (Ueda, Japón), actuando de solista y músico de cámara en múltiples oportunidades. Sus composiciones y arreglos fueron interpretados con regularidad por Young Artists International (Los Angeles), incluyendo grabaciones y retransmisiones por radio.
Obtuvo el título Master of Music con el Dr. Eduard Schmieder como becario de Southern Methodist University en EE.UU., perfeccionando sus estudios en composición con el Dr. Robert Frank.
Participó en cursos de perfeccionamiento con profesores distinguidos a nivel internacional, aparte de destacarse como músico de orquesta con formaciones como la Filarmónica de Stuttgart (Alemania), la Fort Worth Symphony, la "I Palpiti" Chamber Orchestra en Los Angeles y la Dallas Chamber Orchestra.
Sus obras fueron interpretadas en varios países y continentes, por músicos de orquestas como la Philharmonie Südwestfalen (Alemania), la Jerusalem Symphony Orquestra (Israel) y la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Entre sus recientes obras destacan varios estrenos por la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Victor Pablo y Pablo Mielgo: un Ave Maria para coro, coro infantil y orquesta, "Noche de Navidad" para coro de niños y orquesta sinfónica, y la obra sinfónica "Pezzo Sinfonico". Además, un Lied Sinfónico "El lejano campanario" para Mezzosoprano y orquesta, y "Tres Cancións pra Rosalía" para Soprano y orquesta de cuerdas, ambas estrenadas por la Orquesta Gaos bajo la dirección de Fernando Briones, y en el género de la música de cámara tres Bagatelas para cuarteto de cuerdas, un quinteto de vientos, un "Tema con variaciones" para clarinete y piano, entre muchas más.

Contacto: gabrielbussi@gmail.com
www.gabrielbussi.com

[english]

 

Gabriel Bussi (Composer, violinist, and violist); presently member of the Orquesta Sinfónica de Galicia, enjoyed a broad musical education throughout various countries and continents. Born as son of musicians in Montevideo (Uruguay),  he pursued his main violin and composition studies in Germany, where he graduated as violin major at the Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin with the teachers Prof. Christoph Poppen and Prof. Ulf Wallin. In the meantime he studied composition and counterpoint at the same college with Prof. Gerhard Tittel and Prof. Jürgen Ganzer, premiering during those years several commissioned works, among them his String Quartet in C minor, his children`s opera Gutgesinnt und Bösgesinnt (being author of both music and libretto), and his sonata for flute and piano.
He was prize winner at several competitions, both as violinist and as composer, and he was scholarship holder at numerous music festivals, among them Ost-West Musik Festival (Krems, Austria), Richard-Wagner-Verband (Bayreuth, Germany), Young Artists International (Los Angeles, USA), Nagano Music Festa (Ueda, Japan), being active as soloist and chamber musician on multiple occasions. His compositions and arrangments were periodically played by Young Artists International (Los Angeles), including recordings and radio broadcasts.He completed his Master of Music Performance with Dr. Eduard Schmieder, as scholarship holder at Southern Methodist University in Dallas, TX (USA), keeping up his composition studies with Dr. Robert Frank.
Throughout his studies he participated at many masterclasses with internationally renowned teachers, and was an active orchestra musician, playing with orchestras such as the Stuttgarter Philharmoniker (Germany), the Fort Worth Symphony (USA), the "I Palpiti" Chamber Orchestra in Los Angeles and the Dallas Chamber Orchestra.
His pieces were played in various countries by members of orchestras such as the Jerusalem Symphony Orquestra (Israel), the Philharmonie Südwestfalen (Germany), and the Orquesta Sinfónica de Galicia (Spain).
His recent works have been premiered by the Orquesta Sinfónica de Galicia under Victor Pablo and Pablo Mielgo, namely: Ave Maria for mixed choir, children's choir, and symphony orquestra, Noche de Navidad for children's choir and symphony orquestra, as well as his symphonic piece "Pezzo Sinfonico". Other symphonic premieres were a Symphonic "Lied" named El lejano campanario for Mezzosoprano and orquestra, and a song cycle Tres Cancións pra Rosalía for Soprano and string orchestra. Among his chamber music are pieces like the three Bagatellas for String Quartet,  a woodwind quintet, and a "Theme with variations" for clarinet and piano, among many others.

Contact at: gabrielbussi@gmail.com
www.gabrielbussi.com

There are scores to download, as well as some short audio examples on this page, by clicking on the titles of the pieces. To listen to complete movements, please follow the link below to my website at Classical Matters: www.gabrielbussi.com

 • Título da composición / Título de la composición
  Akatombo (oboe + piano)
 • Título da composición / Título de la composición
  Akatombo (violín + piano)
 • Título da composición / Título de la composición
  Ave Maria
 • Título da composición / Título de la composición
  Bagatella
 • Título da composición / Título de la composición
  Bagatella nº 2
 • Título da composición / Título de la composición
  Bagatella nº 2, per pianoforte e cuartetto d'archi
 • Título da composición / Título de la composición
  Bagatella nº 3
 • Título da composición / Título de la composición
  Bagatella per orchestra da camera
 • Título da composición / Título de la composición
  Béla Bartók: Tempo di ciaccona and Fuga, from the Sonata for Solo Violin, Arrangement: Gabriel Bussi
 • Título da composición / Título de la composición
  Der Falsche Freund, oder: Gutgesinnt und Bösgesinnt - Kinderoper
 • Título da composición / Título de la composición
  El Lejano Campanario, sobre un Extracto de 'A mi Madre' de Rosalía de Castro
 • Título da composición / Título de la composición
  Giovanni Bottesini: Gran Duo Concertante per violino, contrabasso e orchestra da camera, arr.: Gabriel Bussi
 • Título da composición / Título de la composición
  Jewish Phantasy - Written on Traditional Themes
 • Título da composición / Título de la composición
  Medrando entre Cancións - Creciendo entre Canciones
 • Título da composición / Título de la composición
  Niccolò Paganini: Caprricci nos. 24 and 9, for Solo Violin, with String orchestra accompaniment by Gabriel Bussi
 • Título da composición / Título de la composición
  Noche de Navidad
 • Título da composición / Título de la composición
  Pezzo Sinfonico
 • Título da composición / Título de la composición
  Preludio e Fuga su un Tema di Beethoven
 • Título da composición / Título de la composición
  Quintetto di fiati in Re minore
 • Título da composición / Título de la composición
  Sakura, Sakura (2 pianos)
 • Título da composición / Título de la composición
  Sakura, Sakura (violín + piano)
 • Título da composición / Título de la composición
  Sonate in zwei Sätzen für Flöte und Klavier
 • Título da composición / Título de la composición
  Tema con Variazioni, per Clarinetto in La e Pianoforte
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres Cancións pra Rosalía
 • Título da composición / Título de la composición
  W. A. Mozart: Così fan tutte, Aria de Despina, con acompañamiento para quinteto de vientos
 • Título da composición / Título de la composición
  W. A. Mozart: Die Entführung aus dem Serail, Aria de Blonde, con acompañamiento para quinteto de vientos
 • Título da composición / Título de la composición
  W. A. Mozart: Die Hochzeit des Figaro - Obertura y Marcha nupcial, arreglo para quinteto de vientos
 • Título da composición / Título de la composición
  W. A. Mozart: Die Zauberflöte, Arias de la Reina de la Noche y de Papageno y Papagena, con acompañamiento para quinteto de vientos
 • Título da composición / Título de la composición
  W. A. Mozart: Don Giovanni, Aria de Leporello, con acompañamiento para quinteto de vientos
 • Título da composición / Título de la composición
  W. A. Mozart: Eine Kleine Nachtmusik - primer movimiento, arreglo para quinteto de vientos
volver