PRESENTACIÓN
   
A Asociación Galega de Compositores, AGC, nace na Coruña o 22 de xuño de 1987 e integra a compositores e compositoras nados en Galicia ou residentes nela. Esta asociación sen ánimo de lucro ten como obxectivo defender os intereses grupais dos compositores galegos ou residentes en Galicia e aqueles aspectos da nosa cultura musical que repercutan no desenvolvemento da súa traxectoria, así como manter a memoria dos compositores históricos de Galicia, de quen son continuadores. La Asociación Gallega de Compositores, AGC, nace en A Coruña el 22 de junio de 1987 e integra a compositores y compositoras nacidos en Galicia o residentes en ella. Esta asociación sin ánimo de lucro tiene como objetivo defender los intereses grupales de los compositores gallegos o residentes en Galicia y aquellos aspectos de nuestra cultura musical que repercutan en el desarrollo de su trayectoria, así como mantener la memoria de los compositores históricos de Galicia, de quien son continuadores.