COMPOSITORES
 
volver

Comesanha, Xabier

27/05/1968 - Bremerhaven ( Alemania)

XABIER COMESANHA PEREIRA 


Galego


Xabier Comesanha Pereira nado o 27 de maio de 1968 en Bremerhaven (Alemania).


A súa formación musical tivo lugar nos Conservatorios superior de Música de Vigo, superior de Música da Coruña, obtendo o Grao superior na especialidade de Saxofón.


Posteriormente prosegue perfeccionándose no Conservatorio Superior “Amigos do Pais” de Santiago de Compostela, Superior de Coimbra, Escola de Altos Estudios de Oporto, Conservatorio profesional Manuel de Falla” Escola de Altos Estudios musicais de Santiago de Compostela. 


Durante a súa formación, que comenza da man de D. Xosé Iglesias Ramilo, traballou de forma continuada con diferentes mestres, destacando por exemplo a Celso OteroJosefina EstarqueRoberto Relova,Josefina Alborés, Concepción Rodríguez,  Carlos Cambeiro, entre moitos, ao mesmo tempo que participa  en cursos de perfeccionamento con distintos mestres como  Pedro Iturralde, Francisco Martínez, Narciso Pillo, Jean Pennings, Daniel Deffayet, Jose Susi, Miguel Sacristán, Rogelio Groba, Pedro Pinfano, Michael Douglas, The Rascher Quartet, Maximino Zumalave, Antón García Abril, Georgui Fedorenko, The Ámsterdam quartet, Jos Wuytack,  Música en Compostela.


Comenza os estudos musicais ós 11 anos na Banda de Música “Unión Musical de Valadares”.


No ano 1985 funda a Coral infantil “Velaivai” do C.P. de Valladares, estando á fronte da mesma como director durante dous anos, acadando varios premios en distintos concursos de corais infantís.


No mesmo ano funda, xunto cun grupo de entusiastas da música da parroquia viguesa de Beade, a “Banda Escola de Música de Beade”, (1985), que dirixe ata o ano 1992. 


Fundador e director do Coro infantil do C. S. C. R. de Beade. 


Foi cofundador do cuarteto de saxofóns “Sax Disonanti”. 


Formou parte da Coral polifónica de Valadares cantando na mesma como voz de barítono, ao mesmo tempo que formou parte da Orquestra de Cámara de Vigo actuando como percusionista.


No ano 1993 ingresa por concurso-oposición como director e profesor do Conservatorio Profesional de Música da Estrada e da Escola Municipal.


Desenvolveu a Dirección da Banda Municipal de A Estrada dende o ano 1992 ata 2019. 


Na faceta de dirección, graba o seu primeiro L.P. coa Banda Escola de Música de Beade. No ano 1994 graba un C.D. coa Banda Municipal da Estrada con motivo do seu 125 aniversario. 


No ano 1997 graba coa coral de Soutomaior o disco titulado “….por eso meu carro canta” .


No ano 1999 graba coa Banda Municipal da Estrada “Troulada en Bos Aires”. 


En Decembro de 2003 a RTVGA realiza en directo o concerto de Ópera e Zarzuela que foi interpretado conxuntamente polas corais Estradense e de Soutomaior, con acompañamento da Banda Municipal, resultando deste concerto a posterior edición do disco denominado “Concerto de Ópera e Zarzuela”.


No ano 2009 sale a luz un segundo C.D. grabado en directo titulado “Coros de Zarzuela”. 


No ano 2010 edítase o C.D. chamado “Cen Anos Hai”, interpretado pola coral polifónica Estradense con repertorio galego. Neste C.D., facendo honra ao seu título, aparece unha habanera conmemorativa do centenario do Himno Galego, con letra de Xosé María Lema Suárez, historiador e membro da Real Academia Galega e con música X. Comesanha.


Na creación compositiva cabe destacar a presenza de distintos xéneros musicais como a música de cámara, música relixiosa, música para banda, lied, orquestra. 


En relación coas composicións para banda de música, caben destacar pasodobles como “Beade”, “Ken Keirades”, “Xacobeo 99”, “Marina”, distintas obras como “Suite Galaica”, obra seleccionada como peza obrigada no IV Certamen Provincial de Bandas de Música organizada pola Deputación Provincial de Pontevedra“Breogán de Brigantia”, “Vigolívica”, entre outras.


Con respecto a música relixiosa podemos encontrar salmos como “A miña voz cara ó Señor” ou “Ave María”.


No terreo de música de cámara, as creación están orientadas a distintas formacións como quintetos, cuartetos, dúos para voz e piano, dúos para distintos instrumentos e piano. Caben destacar “Ventos do Sur”, “Illas Atlánticas”, “Plenilunio”, “Cinco Bagatellas”, “Stravaganza”, “Paxaros”, “Tembra un neno no pórtico húmido”, etc.


Na música Orquestal destácanse obras como “Homenagem a Bartók Béla”, “Miniaturas Sinfónicas”, “Nouturno”, etc.


Pódese atopar rexistros da súa producción en Cds gravados por distintas agrupacións como Saiva Nova, Soncello, Banda Escola de Música de Beade, Banda Municipal da Estrada, Banda Unión Musical de Valadares, Coral Polifónica Estradense, Coral Polifónica Soutomaior, RTVG, Edicións Fervenza, etc.


Actualmente desempeña a Dirección do Conservatorio Profesional de Música da Estrada, Escola Municipal, Coral polifónica Estradense, Coral polifónica de Soutomaior e a Orquestra do Conservatorio profesional de música.


Recibiú o premio “San Martiño” no 1998 polo seu labor no campo da normalización lingüística.


Galardón “Avelina Valladares” no ano 2004 en recoñecemento ó seu traballo en prol da cultura galega.

 

No ano 2008 concédenlle o “Salmón de Ouro”, máxima distinción que outorga o Concello Estradense.Español


Xabier Comesanha Pereira nació el 27 de mayo de 1968 en Bremerhaven (Alemania).


Su formación musical tuvo lugar en los Conservatorios superiores de Música de Vigo y de A Coruña, obteniendo el Grado superior en la especialidad de Saxofón.


Posteriormente prosigue perfeccionándose en el Conservatorio Superior “Amigos del País” de Santiago de Compostela, Superior de CoímbraEscuela de Altos Estudios de Oporto, Conservatorio profesional “Manuel de Falla”, “Escuela de Altos Estudios musicales” de Santiago de Compostela.


Durante su formación, que comienza de la mano de José Iglesias Ramilo, trabajó de forma continuada con diferentes maestros, destacando por ejemplo a Celso Otero, Josefina Estarque, Roberto Relova, Josefina Alborés, Concepción Rodríguez, Carlos Cambeiro, entre muchos, al mismo tiempo que participa en cursos de perfeccionamiento con distintos maestros como Pedro Iturralde, Francisco Martínez, Narciso Pillo, Jean Pennings, Daniel Deffayet, Jose Susi, Miguel Sacristán, Rogelio Groba, Pedro Pinfano, Michael Douglas, The Rascher Quartet, Maximino Zumalave, Antón García Abril, Georgui Fedorenko, The Ámsterdam quartet, Jos Wuytack, y en los cursos internacionales de  Música en Compostela.


Comienza los estudios musicales a los 11 años en la Banda de Música “Unión Musical de Valadares”.

En el año 1985 funda la Coral infantil “Velaivai del C. P. de Valladares, estando al frente de la misma cómo director durante dos años, alcanzando varios premios en distintos concursos de corales infantiles.


En el mismo año funda, junto con un grupo de entusiastas de la música de la parroquia viguesa de Beade, la “Banda Escuela de Música de Beade”, (1985), que dirige hasta el año 1992. 


Fundador y director del Coro infantil del C. S. C. R. de Beade


Fue cofundador del cuarteto de saxofones Sax Disonanti

 

Formó parte de la Coral polifónica de Valladares cantando en la misma como voz de barítono, al mismo tiempo que formó parte de la Orquesta de Cámara de Vigo actuando como percusionista. 


En el año 1993 ingresa por concurso-oposición como director y profesor del Conservatorio Profesional de Música de A Estrada y de la Escuela Municipal. 


Desarrolló la Dirección de la Banda Municipal de A Estrada desde el año 1992 hasta 2019. 


En la faceta de dirección, graba su primero L. P. con la Banda Escola de Música de Beade.

En el año 1994 graba un C.D. con la Banda Municipal de A Estrada con motivo de su 125 aniversario.


En el año 1997 graba con la coral de Soutomaior el disco titulado “….por eso meu carro canta”.


En el año 1999 graba con la Banda Municipal de A Estrada Troulada en Bos Aires”


En diciembre de 2003 a RTVGA realiza en directo el concierto de Ópera y Zarzuela que fue interpretado conjuntamente por las corales Estradense y de Soutomaior, con acompañamiento de la Banda Municipal, resultando de este concierto la posterior edición del disco denominado “Concerto de Ópera e Zarzuela”.


En el año 2009 sale a la luz un segundo C.D. grabado en directo titulado “Coros de Zarzuela”.


En el año 2010 se edita el C.D. llamado “Cen Anos Hai”, interpretado por la coral polifónica Estradense con repertorio gallego. En este C.D., haciendo honor a su título, aparece una habanera conmemorativa del centenario del HimnoGallego, con letra de Xosé María Lema Suárez, historiador y miembro de la Real Academia Gallega y con música X. Comesanha.


En la creación compositiva cabe destacar la presencia de distintos géneros musicales como la música de cámara, música religiosa, música para banda, lied, orquesta.


En relación con las composiciones para banda de música, caben destacar pasodobles cómo “Beade”,“Ken Keirades”, “Xacobeo 99”, “Marina”, distintas obras como “Suite Galaica”, composición seleccionada como obra obligada en el IV certamen Provincial  de bandas de música organizado por la Diputación de Pontevedra, “Breogán de Brigantia”, “Vigolívica”, entre otras.

 

Con respecto a la música religiosa podemos encontrar salmos como “Mi voz hacia el Señor” o “Ave María”.


En el terreno de música de cámara, las creaciones están orientadas a la distintas formaciones como quintetos, cuartetos, dúos para voz y piano, dúos para distintos instrumentos y piano. Caben destacar “Ventos do Sur”, “Illas Atlánticas”, “ Plenilunio”, “Cinco Bagatellas”, “ Stravaganza”, “Paxaros”, “ Tembra un neno no pórtico húmido”, etc. 


En la música Orquestal se destacan obras como Homenagem a Bartók Béla”, “Miniaturas Sinfónicas”, “Nouturno”, etc. 


Se pueden encontrar registros de su producción en Cds grabados por distintas agrupaciones como Saiva Nova, Soncello, Banda Escola de Música de Beade, Banda Municipal de A Estrada, Banda Unión Musical de Valladares, Coral Polifónica Estradense, Coral Polifónica Soutomaior, RTVG, Edicións Fervenza, etc. 


Actualmente desempeña la Dirección del Conservatorio Profesional de Música de A Estrada, Escuela Municipal, Coral polifónica Estradense, Coral polifónica de Soutomaior y la Orquesta del Conservatorio profesional de música.


Recibió el premio “San Martiño” en el 1998 por su labor en el campo de la normalización lingüística. 


Galardón Avelina Valladares” en el año 2004 en reconocimiento a su trabajo en promoción de la cultura gallega. 


En el año 2008 le conceden el “Salmón de Oro”, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento Estradense,

 

Contacto: xabierpereiramartinez@gmail.com

 

 • Título da composición / Título de la composición
  A LAS NUBES
 • Título da composición / Título de la composición
  A MIÑA VOZ CARA O SEÑOR
 • Título da composición / Título de la composición
  BEADE ( pasodobre-marcha)
 • Título da composición / Título de la composición
  BREOGÁN DE BRINGANTIA
 • Título da composición / Título de la composición
  CANTAR DO BERCE
 • Título da composición / Título de la composición
  CEN ANOS HAI
 • Título da composición / Título de la composición
  Cinco Bagatellas
 • Título da composición / Título de la composición
  EL HERIDO
 • Título da composición / Título de la composición
  ESTAMPA ANDALUZA
 • Título da composición / Título de la composición
  Estampas Galegas
 • Título da composición / Título de la composición
  FANTASÍA
 • Título da composición / Título de la composición
  HOMENAGEM A BARTÓK BÉLA
 • Título da composición / Título de la composición
  ILLAS ATLÁNTICAS - Fantasía
 • Título da composición / Título de la composición
  JOSÉ VALCÁRCEL
 • Título da composición / Título de la composición
  KEN KEIRADES ( Pasodobre- marcha)
 • Título da composición / Título de la composición
  LA GRAN VÍA ( Arreglos)
 • Título da composición / Título de la composición
  MI CORAZÓN REPOSA CANSADO
 • Título da composición / Título de la composición
  MINIATURAS SINFÓNICAS
 • Título da composición / Título de la composición
  NOUTURNO
 • Título da composición / Título de la composición
  PADRENUESTRO
 • Título da composición / Título de la composición
  PLENILUNIO
 • Título da composición / Título de la composición
  RAMÓN CAMPOS ( Pasodoble)
 • Título da composición / Título de la composición
  ROMANZA
 • Título da composición / Título de la composición
  Siluetas Composteláns
 • Título da composición / Título de la composición
  SONIDERA
 • Título da composición / Título de la composición
  SUITE GALAICA
 • Título da composición / Título de la composición
  TEMBRA UN NENO NO PÓRTICO HÚMIDO
 • Título da composición / Título de la composición
  TONEMA
 • Título da composición / Título de la composición
  VARIACIÓNS SOBRE UN TEMA POPULAR
 • Título da composición / Título de la composición
  VENTOS DO SUR
 • Título da composición / Título de la composición
  VIGOLÍVICA
 • Título da composición / Título de la composición
  XACOBEO 99
 • Título da composición / Título de la composición
  XACOBEO 99 ( Pasodoble)
volver