COMPOSITORES
 
volver

José Javier Ulla Berdullas

A Coruña 1993

      Nace o 5 de abril de 1993 na Coruña. Estuda no Conservatorio Profesional de Música da Coruña entre os anos 2006 e 2012, obtendo o Grao Medio de clarinete. Cursa entre os anos 2012 e 2016 no Conservatorio Superior de Música da Coruña, obtendo o Grao Superior de Composición (con matrícula de honra no traballo fin de estudos). Cursa e obtén o Máster en Composición con Novas Tecnoloxías no curso 2019-20 pola UNIR (sendo laureado). Actualmente estudia un doctorado de composición na UPV.

     Tamén obtén o Grao en Matemáticas no ano 2015 e un máster en Matemáticas Avanzadas en 2019, ambos pola UNED.
     Asistiu a cursos de clarinete con Juan Ferrer, de banda con Marcel van Bree, de composición con Ramón Lazkano e de informática musical (sobre OpenMusic e Max) do IRCAM.
       Entre os seus premios de composición están o do "IV Concurso de Composición Varela Silvari" no ano 2016 e o "VII Concurso de Composición Varela Silvari" no ano 2019.
 
     

 • Título da composición / Título de la composición
  Aguas cloradas
 • Título da composición / Título de la composición
  Alealgoritmia
 • Título da composición / Título de la composición
  Batidos
 • Título da composición / Título de la composición
  Cascadas de sombra
 • Título da composición / Título de la composición
  El bosque de canalones
 • Título da composición / Título de la composición
  El teatro (cuarteto de cuerdas nº1)
 • Título da composición / Título de la composición
  Evocación y evanescencias
 • Título da composición / Título de la composición
  Granola
 • Título da composición / Título de la composición
  Humo Azulado
 • Título da composición / Título de la composición
  Improntu
 • Título da composición / Título de la composición
  Lontananza vitrificada
 • Título da composición / Título de la composición
  Mosaicos visionarios
 • Título da composición / Título de la composición
  Naturalis organicum mortem
 • Título da composición / Título de la composición
  Obertura épica
 • Título da composición / Título de la composición
  Red escalística
 • Título da composición / Título de la composición
  Resplandor extinto
 • Título da composición / Título de la composición
  Ritual en 3 partes
 • Título da composición / Título de la composición
  Tejidos reciclados
 • Título da composición / Título de la composición
  Ultimátum para trío de percusión (Ultimátum nº1)
volver