ACTIVIDADES
Coñeza as actividades que organiza a Asociación Galega de Compositores, AGC e as novas relacionadas cos seus membros. Conozca las actividades que organiza la Asociación Gallega de Compositores, AGC y las noticias relacionadas con sus miembros.
volver

Presentación do libro DEZASEIS CANCIÓNS PARA VOZ E PIANO. XXV ANOS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE COMPOSITORES

Data inicio / Fecha inicio

10/05/2012, 17:00 horas

Lugar / Lugar

Consello da Cultura Galega. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela.

Composicións / Composiciones

1. Manuel Alejandre Prada- Rosalía de Castro
"Campanas de Bastabales"
2. Miguel Brotóns-Miro Villar
"Negación de Ulises a Teseo"
3. Gabriel Bussi-Luz Pozo
"Hai unha voz"
4. Carlos M- Cambeiro Alís-Enrique Jiménez Gómez
"Bagoíña de nena"
5. Xabier Comesanha Pereira-Xosé Manuel Cabada Vázquez
"Siluetas Composteláns"
6. Juan Durán-Rosalía de Castro
"Tecín soia"
7. María Mendoza-Manuel Cuña Novás
"Ágoa de muiño"
8. Julio Montero-Julio Montero
"MariNana"
9. Antonio Peña-Rosalía de Castro
"Vaguedás"
10. Paulino Pereiro-Miguel Anxo Fernán-Vello
"Vella sombra que se incéndia no verso"
11. Juan Pérez Berná-Esther López Castro
"Durme meu neno"
12. Julián Rodríguez Rodríguez- Julián Rodríguez Rodríguez
"Pedra –fragmento-"
13. Gloria Rodríguez Gil-Román Raña
"Haikus a Avelina"
14. Octavio Vázquez-Rosalía de Castro
"En Cornes"
15. Xoán Antón Vázques Casas-Celso Emilio Ferreiro
"Longa noite de pedra"
16. Margarita Viso Soto- Manuel Leiras Pulpeiro
"O Mar"


Presentación / Presentación

volver