ACTIVIDADES
Coñeza as actividades que organiza a Asociación Galega de Compositores, AGC e as novas relacionadas cos seus membros. Conozca las actividades que organiza la Asociación Gallega de Compositores, AGC y las noticias relacionadas con sus miembros.
volver

Música de Compositores Galegos sobre Poemas Galegos

Data inicio / Fecha inicio

10/05/2009

Data fin / Fecha fin

24/05/2009

Lugar / Lugar

Auditorio do Conservatorio Profesional de Música da Coruña.

Intérpretes / Intérpretes

10 de maio de 2009, 20:00 horas Alba López, soprano María José Ladra, mezzosoprano Ramón Carnota, guitarra Javier Vázquez Grela, piano 24 de maio de 2009, 20:00 horas Grupo Vocal e instrumental, Sine Nomine dir. Fernando López Briones Cuarteto Iacobus (Ernesto Riobó e Pablo Gesto, violíns, Mario Diz, viola e Mabel Carro, violonchelo).

Composicións / Composiciones

Primeiro Concerto 10/05/2009

1ª PARTE

Miña nai,miña velliña
Texto: Manoel Cambeiro
Música: Carlos Cambeiro Alís

Pontedeume,un cantar que chove
Texto: Ramiro Fonte
Música: Miguel Brotóns

Irmaus *
Texto: Celso Emilio Ferreiro
Música: Xoán Antón Vázquez Casas

Cantarei *
Texto e Música: Xoán Antón Vázquez Casas

Cantiga *
Texto: Macías “o Namorado”
Música: Julio Montero

Tres cantigas sabias para dúas voces e guitarra *
1. Esta é como Santa María avêo as dúas combooças que se querían mal
2. Como El Rey Don Affonso de Castela adoeçeu en Bitoria e poseronlle o Livro de Santa María e sanou
3. O pergureir’astrosso, a vella pobre e a súa ovella falante
Texto: Afonso X “O sabio”
Música: Juan Pérez Berná sobre textos e melodías das CSM 68, 209 e 147

2ª PARTE

O beixo, Op. 81, nº 2 *
Texto: Miguel Anxo Fernán Vello.
Música: Paulino Pereiro

Corazón bolboreta
Texto: Ramón Cabanillas
Música: Juan Durán

Un repoludo Gaiteiro
Texto: Rosalía de Castro
Música: Juan Durán

Cantiga nº 2 de Cantiga Finisterrae
Texto: Miguel Anxo Fernán Vello.
Música: Juan Durán

Os soños na gaiola *
Texto: Manuel María
Música: Margarita Viso

* Estreas absolutas

Segundo Concerto 24/05/2009

1ª PARTE

Dorme, meu Meninho
Texto tradicional de Natal
Música: Joam Trilho

O verme i a estrela *
Texto: José María Díaz Castro
Música: Joam Trilho

Alborada *
Texto: Curros Enríquez
Música: Joam Trilho

No fío na noite amoroos, Op. 101 *
Cantos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
Texto e Música: Paulino Pereiro

Neve, Op. 105 *
Texto e Música: Paulino Pereiro



2ª PARTE

Galegadas *
1. Comería a túa alma *
Texto: Estíbaliz Espinosa
Música: Manuel Alejandre

2. Cociño a todas horas *
Texto: María do Cebreiro
Música: Mnauel Alejandre

O cántico da fonte, op. 11 *
Texto: Cesáreo Sánchez Igelsias
Música: Paulino Pereiro

Cantiga de amigo, op. 69 *
Texto: Mendinho
Música: Paulino Pereiro



* Estreas absolutas


volver