ACTIVIDADES
Coñeza as actividades que organiza a Asociación Galega de Compositores, AGC e as novas relacionadas cos seus membros. Conozca las actividades que organiza la Asociación Gallega de Compositores, AGC y las noticias relacionadas con sus miembros.
volver

Ciclo Canción Galega da AGC. Concerto II

Data inicio / Fecha inicio

29/12/2011

Data fin / Fecha fin

29/12/2011

Lugar / Lugar

Auditorio do Conservatorio Profesional de Música da A Coruña. 20:00 horas

Intérpretes / Intérpretes

Gloria Amil Romero, soprano; Mª José Ladra, mezzosoprano; Gabriel López Rodríguez, piano; Ramón Carnota, guitarra.

Composicións / Composiciones

I Parte
(+ estrea)

María Mendoza (música)
Manuel Cuña Novás (letra)..............Ágoa de muíño (soprano e piano)

Miguel Brotóns (música)
Rafael Dieste (letra).................... A importancia (mezzosoprano e piano)

Julio Montero (música)
Macías o Namorado (letra)....... Cantiga (soprano e piano)

Carlos Cambeiro (música)
Manuel Cambeiro (letra)..... Miña nai, miña velliña (mezzo e piano)

Juan Pérez Berná (música)
Alfonso X (melodías y letras)...Tres cantigas sabias (soprano, mezzosoprano, guitarra)

II parte

Karolis Biveinis (música)
Federico García Lorca (letra) .........*Danza de lúa en Santiago (soprano e piano)

López Rodríguez (música)
Uxío Novoneyra (letra)...............*Lúa da Xíada (mezzosoprano e piano)

Juan Vara (música)
Ramón Cabanillas (letra) ............ Quen no seu corazón (mezzosoprano e piano)

Ermitas García Ríos (música)
Fernando Pessoa (letra)..........*A lúa da primavera; *A beira do mar; *A despedida
(mezzosoprano e piano)

Juan Durán (música)
Rosalía de Castro (letra)..........*Tecín soia (soprano e piano)

Juan Durán (música)
Miguel Anxo Fernán-Vello (letra)........ *Escoita Corpo (mezzosoprano e piano)

Marcial del Adalid (música)
Fanny Garrido (letra)................ A Ruada (soprano-mezzosoprano e piano)volver