COMPOSITORES
 
volver

Viso Soto, Margarita Mónica

A Coruña, 1957

Formación académica

Realiza os seus estudios no Conservatorio Profesional de Música y Declamación de A Coruña: de piano con Jeannette Romero, de harmonía e contrapunto con Rogelio Groba. Amplía coñecimentos con Mª Luisa Nache (canto), José Ferrer (trompa), Carlos López García Picos (composición), Eva Alcázar, Edith Picht-Axenfeld e Noemí Novara (piano).

 

Traxectoria artística

Interesada en varios campos musicais, desenvolveu labor como compositora, pianista acompañante, musicóloga e editora de música.

Exerceu como pianista acompañante na danza e no canto. Así mismo ten realizado concertos acompañando a diversos instrumentistas. A súa actividade neste campo incide principalmente no repertorio da música galega e española.

Como musicóloga ten investigado principalmente sobre compositores galegos, destacando o seu traballo sobre a figura de Marcial del Adalid e José Baldomir Rodríguez

Consonte co anterior crea a editorial VISO adicada á publicación de música de autores galegos.

 

Traxectoria laboral

Exerceu como pianista acompañante á danza no Estudio de Artes Coreográficas de A Coruña.

Exerceu como profesora de Solfexo e Teoría da Música nos Conservatorios de Zaragoza, Ponferrada e A Coruña e como pianista acompañante ao canto e instrumentos no Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

 • Título da composición / Título de la composición
  A Paisaxe (Poza de auga, Pimpíns, Paporroibo real)
 • Título da composición / Título de la composición
  Ausencias, ciclo de cinco cantigas de amigo
 • Título da composición / Título de la composición
  Cancións para voz, trompa e piano, sobre temas populares galegos
 • Título da composición / Título de la composición
  Cantinela-Rondó "Valladares"
 • Título da composición / Título de la composición
  Cúmulo
 • Título da composición / Título de la composición
  Diferencias sobre as folías de España
 • Título da composición / Título de la composición
  Elexía
 • Título da composición / Título de la composición
  En-re-do
 • Título da composición / Título de la composición
  Fantasía para catro trompas
 • Título da composición / Título de la composición
  Fantasía sobre "O Isis und Osiris" de Mozart
 • Título da composición / Título de la composición
  Five English Art Songs
 • Título da composición / Título de la composición
  Le chant des serenes
 • Título da composición / Título de la composición
  Levantou-s'a velida
 • Título da composición / Título de la composición
  Little Suite
 • Título da composición / Título de la composición
  Little Suite
 • Título da composición / Título de la composición
  Nilal
 • Título da composición / Título de la composición
  O Mar
 • Título da composición / Título de la composición
  Os soños na gaiola
 • Título da composición / Título de la composición
  Os soños na gaiola (Caracol, A Lúa, O Lobo, O Arco da vella, Señor Gato, Anduriñas)
 • Título da composición / Título de la composición
  Pequenas variacións
 • Título da composición / Título de la composición
  Scherzo e muiñeira
 • Título da composición / Título de la composición
  Sonatina
 • Título da composición / Título de la composición
  Tema variado
 • Título da composición / Título de la composición
  Tiento para orquestra
 • Título da composición / Título de la composición
  Trío para trompas
 • Título da composición / Título de la composición
  Troubled
volver