COMPOSITORES
 
volver

Pérez Berná, Juan

Albatera (Alicante), 1971

[galego]

Juan Berná Pérez (1971, Albatera, Alicante, España) realizou os estudos musicais no Conservatorio Superior de Murcia; tamén é licenciado en Xeografía e Historia e Doutor en Historia da Arte e da Música pola Universidade de Santiago de Compostela. 

En 1992 iniciou a súa traxectoria docente e actualmente é profesor de música no IES Ramón Otero Pedrayo da Coruña; tamén ha impartiu coro e óboe nos conservatorios de Ponferrada e A Coruña. Ten publicado artigos e libros sobre etnomusicoloxía, didáctica e historia da música. En 2013 deseña para a Fundación Barrié a páxina web www.laciudadgallegadelosmusicos.com.

En 1998 foi director invitado da Orquestra e Coro da Radio Nacional Rumana (Pazo da Radio de Bucarest). Colabora como corno inglés coa Real Filharmonía de Galicia. Dende 2010 dirixe a Coral Polifónica Casino da Coruña e en 2018 forma Rosalía Trío integrado por óboe/corno inglés, voz (María José Ladra) e piano (Margarita Viso).

Desde 2002 forma parte da Asociación Galega de Compositores da que foi secretario entre 2005 e 2011. O seu catálogo abrangue máis de 40 títulos, algúns deles editados e gravados coma “Villancico Extrafino”  para solistas, coro e orquestra (Dos Acordes, 2009), “A imprudente travesía de Isabel de Barreto” (Clave Records, 2010) e As Lúas (FGBM, 2015) para banda sinfónica, “O faro e a Lúa” (Beroly, 2019) para coro mixto, “Electrosuite” (Beroly, 2020)  e pezas para arpa, piano e diversas formacións de cámara interpretadas en España, Holanda, México e Xapón.

En 2015 recibe por “As Lúas” o Primeiro Premio de Composición da Federación Galega de Bandas de Música (Santiago de Compostela); en 2018 por “O Faro e a Lúa” o Premio Beroly e o Segundo Premio do Concurso Internacional de Composición Xogos Tonais para coro Mixto (A Coruña); en 2020 por “Madrigal Antillano” o Segundo Premio do IV Premio Internacional de Composición Coral para Octetos FIOP (Festival Internacional de Octetos de Portugalete).

[español]

Juan Pérez Berná (1971, Albatera, Alicante, España) realizó los estudios musicales en el Conservatorio Superior de Murcia, es licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia del Arte y de la Música por la Universidad de Santiago de Compostela.

En 1992 inició su trayectoria docente y actualmente es profesor de música en el IES Ramón Otero Pedrayo de A Coruña; también ha impartido coro y oboe en los Conservatorios Ponferrada y A Coruña. Ha publicado libros y artículos sobre etnomusicología, didáctica e historia de la música. En 2013 diseña para la Fundación Barrié la página web www.laciudadgallegadelosmusicos.com.

En 1998 fue director invitado de la Orquesta y Coro de la Radio Nacional Rumana (Palacio de la Radio de Bucarest). Ha colaborado como corno inglés con la Real Filharmonía de Galicia. Desde 2010 dirige la Coral Polifónica Sporting Club Casino da Coruña y en 2018 forma Rosalía Trío integrado por oboe/corno inglés, voz (María José Ladra) y piano (Margarita Viso).

Desde 2002 es miembro de la Asociación Galega de Compositores de la que fue secretario entre 2005 y 2011. Su catálogo abarca más de 40 títulos, algunos de ellos editados o grabados como “Villancico Extrafino” para solistas, coro y orquesta (Dos Acordes, 2009), “A imprudente travesía de Isabel de Barreto” (Clave Records, 2010) y “As Lúas” (FGBM, 2015) para banda sinfónica, “O faro e a Lúa” (Beroly, 2019) para coro mixto, “Electrosuite” (Beroly, 2020) para corno inglés o saxofón alto y piano, y piezas para arpa, guitarra, viola, oboe y piano (Xunta de Galicia, 2014), y para diversas formaciones de cámara interpretadas en España, Holanda, México y Japón.

En 2015 recibe por “As Lúas” el Primer Premio de Composición de la Federación Galega de Bandas de Música (Santiago de Compostela); en 2018 por “O faro e a Lúa” el Premio Beroly y el Segundo Premio del Concurso Internacional de Composición Xogos Tonais para coro mixto (A Coruña); en 2020 por “Madrigal Antillano” el Segundo Premio en el IV Premio Internacional de Composición Coral para Octetos FIOP (Festival Internacional de Octetos de Portugalete).

[english]

Juan Pérez Berná (1971, Albatera, Alicante, Spain) made the musical studies at the Conservatory of Murcia; he also holds a degree in Geography and History and a PhD in Art History and Music by the University of Santiago de Compostela.

In 1992 he began his teaching career and is currently a music teacher at IES Ramón Otero Pedrayo da Coruña; he has also given choir and oboe to the conservatories of Ponferrada and A Coruña. He is the author of the articles in academic publishings and books on ethnomusicology and history of music. In 2013 he has designed a website www.laciudadgallegadelosmusicos.com

In 1998 he is guest conductor of the Orchestra and Chorus of the Romanian National Radio (Radio Palace Bucharest). He has collaborated playing the English horn with the Real Filharmonía de Galicia Orchestra. From 2010 he is conductor of the Polyphonic Choir of Sporting Club Casino of La Coruña. From 2018 he play the oboe and english horn at the Rosalía Trío with the mezzo Mª José Ladra and the pianist and composer Margarita Viso.

He is member of the Galician Composer Asociation since 2002, and your secretary between 2005 to 2011. He has more than 40 scores, some editing and recording as “Villancico Extrafino” for soloist, choir and orchestra (Dos Acordes edition, 2009), “A imprudente travesía de Isabel de Barreto” (Clave Records/Xunta de Galicia, 2010), and “As Lúas” (FGBMP, 2015) for symphonic band, “O faro e a Lúa” (Beroly, 2019) for mixed choir, “Electrosuite” (Beroly, 2020), for english horn or alto sax and piano, pieces for harp, guitar, oboe, viola and piano (Xunta de Galicia, 2014) and various chamber groups performed in Spain, Holland, Mexico and Japan.

In 2015 Juan Berná received for “As Lúas” the first prize on VIII Composition Competition of Federación Galega de Music Band (Santiago de Compostela); in 2018 received for “O faro e a Lúa” the Premio Beroly and the second prix on Composition International Competition Xogos Tonais (A Coruña); in 2020 received for “Madrigal Antillano” the second prix on IV International Prize of Coral Composition for Octet FIOP (International Festival of Octets of Portugalete). 

 • Título da composición / Título de la composición
  A Costa dos Indios Tónicos / La Costa de los Indios Tónicos
 • Título da composición / Título de la composición
  A Illa das Lembranzas / La isla de los Recuerdos
 • Título da composición / Título de la composición
  A Illa das Lembranzas para óboe e trío de corda / La isla de los Recuerdos para oboe y trío de cuerda
 • Título da composición / Título de la composición
  A Illa das Lembranzas para óboe, violín, viola, violonchelo e contrabaixo
 • Título da composición / Título de la composición
  A imprudente travesía de Isabel de Barreto
 • Título da composición / Título de la composición
  Anivello (tradicional galega)
 • Título da composición / Título de la composición
  As Lúas (para banda sinfónica)
 • Título da composición / Título de la composición
  As Lúas (para orquestra sinfónica)
 • Título da composición / Título de la composición
  As Ondas de Bartók e outras pezas para orquestra escolar
 • Título da composición / Título de la composición
  Canción de cuna en motete isorrítmico. Variación sobre un Alalá (fragmento dunha composición colectiva).
 • Título da composición / Título de la composición
  Celosías Móbiles para dous ou catro arpas
 • Título da composición / Título de la composición
  Diferencias en modo eolio para óboe e piano
 • Título da composición / Título de la composición
  Diferencias en modo eolio para quinteto de vento
 • Título da composición / Título de la composición
  Diferencias en modo eolio
 • Título da composición / Título de la composición
  Durme meu Neno para coro mixto
 • Título da composición / Título de la composición
  Durme meu Neno para voz e piano
 • Título da composición / Título de la composición
  El concierto de los delfines (versión 2)
 • Título da composición / Título de la composición
  El Concierto de los Delfines. Cuento musical sobre el texto de María José Lozano
 • Título da composición / Título de la composición
  El navegante
 • Título da composición / Título de la composición
  Electrosuite
 • Título da composición / Título de la composición
  Elexía Nocturna. Aos meus abós
 • Título da composición / Título de la composición
  Fuentecilla que corres para coro mixto
 • Título da composición / Título de la composición
  Has de cantar
 • Título da composición / Título de la composición
  O Faro e a Lúa
 • Título da composición / Título de la composición
  O Faro e a Lúa (versión orquestral)
 • Título da composición / Título de la composición
  Policoncerto, versión a. Para todas as especialiaddes instrumentais do Conservatorio Profesional de Música da Coruña
 • Título da composición / Título de la composición
  Regina Coeli / Reina del Cielo
 • Título da composición / Título de la composición
  Romance de la Luna y el Viento para arpa sola
 • Título da composición / Título de la composición
  Santa maría strela do día (CSM 100) para coro mixto
 • Título da composición / Título de la composición
  Ti que naces (panxoliña)
 • Título da composición / Título de la composición
  Tocata de Navidad
 • Título da composición / Título de la composición
  Tonada dos afectos da alma
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres Cantigas Sabias para guitarra
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres Sabias Cantigas para Arpa
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres villancicos extrafinos
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres villancicos extrafinos (Versión de cámara)
 • Título da composición / Título de la composición
  Un miragre para don Afonso
 • Título da composición / Título de la composición
  Villancico Extrafino
 • Título da composición / Título de la composición
  Villancico Extrafino (versión de cámara).
volver