ACTIVIDADES
Coñeza as actividades que organiza a Asociación Galega de Compositores, AGC e as novas relacionadas cos seus membros. Conozca las actividades que organiza la Asociación Gallega de Compositores, AGC y las noticias relacionadas con sus miembros.
volver

X Ciclo AGC (2002).

Data inicio / Fecha inicio

20/09/2002

Data fin / Fecha fin

15/11/2002

Lugar / Lugar

Museo de Belas Artes (A Coruña), Centro Cultural Torrente Ballester (Ferrol)

Composicións / Composiciones

1º Concerto - Ferrol: venres 20 de setembro de 2002. A Coruña: domingo 22 de setembro de 2002.
- Interpreta:
Alejandro Cabalar (saxofón), Juan Ignacio Borrego (recitador), Grupo Instrumental Siglo XX, Florián Vlashi (director). Este conxunto nesta ocasión integrado por Francisco Varoch (frauta), Casey Hill (óboe), Juan Ferrer (clarinete), Aigi Hurn (trompeta), Florián Vlashi (violín), mediana Lucaçi (violonchelo) e Vera Pavlova (piano)
- Programción:
Rudesindo Soutelo, Como a noite é longa para frauta, óboe e clarinete*.
Paz Pita, Atenea para frauta soa*.
Julián Samuel, Tres momentos para saxo alto*
Carlos López García-Picos, Promenade para frauta, clarinete, trompeta, violín, violonchelo e piano.

2º Concerto - A Coruña: xoves 26 de setembro de 2002. Ferrol: 1 de novembro de 2002.
- Interpreta: Florián Vlashi (violín)
- Programación:
Xavier de Paz, Somentes II
Paulino Pereiro, Partita para violín só. Op. 51*
Na segunda parte Florián Vlashi interpretou obras de Thoma Simaku, John Cage e Krzysztof Pendererecky.

3º Concerto - A Coruña: domingo 29 de setembro de 2002. Ferrol: sábado 12 de outubro de 2002.
- Interpreta: Grupo Instrumental Siglo XX, Florián Vlashi (director).
- Programación:
Julio Montero, Centonización para quinteto de corda e piano*
Paulino Pereiro, Sexteto de corda. Op. 92*
Completouse co Sexteto de corda de Richard Strauss.

4º Concerto - Ferrol: venres 4 de outubro de 2002. A Coruña: domingo 6 de outubro de 2002.
- Interpreta: María José Ladra (mezzosoprano), Ricardo Descalzo (piano) e Juan Ignacio Borrego (recitador).
- Programación:
Fernando Alonso, La leyenda de Azalequia y Nirostán para piano
Juan Durán, Dúas cancións de vida e morte: I Me dueles vida me dueles (texto de Eva Veiga), II Verrá la morte e avrà i tuo occhi (texto de Cesare Pavese)*
Paz Pita, Alegría (con texto de Eva Veiga)
Juan Pérez Berná, Diferencias en modo eolio para piano*
Jesús Bal y Gay, Seis pezas para canto e piano encol de verbas de Amado Carballo
Xoán Viaño, Visións serias para piano
O pianista Ricardo Descalzo completou o programa con obras de Toru Takemitsu e Olivier Messiaen.

Fanse constar as obras dos membros da AGC naquel momento.
*estreas


Presentación / Presentación

Celebrado entre setembro e novembro de 2002 nas cidades da Coruña e Ferrol.
Na Coruña tivo como marco o Museo de Belas Artes, e foi patrocinado polo Consorcio para la Promoción de la Música do concello coruñés.
En Ferrol desenvolveuse no Centro Cultural Torrente Ballester, sendo patrocinado polo concello ferrolá.

volver