ACTIVIDADES
Coñeza as actividades que organiza a Asociación Galega de Compositores, AGC e as novas relacionadas cos seus membros. Conozca las actividades que organiza la Asociación Gallega de Compositores, AGC y las noticias relacionadas con sus miembros.
volver

Recital poético musical. Celebración do Día das Letras Galegas 2003.

Data inicio / Fecha inicio

15/05/2003

Data fin / Fecha fin

17/09/2009

Presentación / Presentación

Interviñeron neste acto Yolanda Castaño como recitadora e membros do ASGAIM como intérpretes instrumentais. Recitáronse poemas de diferentes autores galegos acompañados pola música de Jorge Berdullas (Escena Op. 0 para clarinete, violonchelo e percusión, Ideograma 25E Op. 5ª para frauta, e Impresións sonoras en branco e negro Op. 4), Juan Durán (Andante da sonata para violonchelo e piano e Andante para clarinete e piano), Paulino Pereiro (Gavotte da partita para violín só Op. 51, e Aria p. 38 para violín e piano “para Pancho Pillado”) e Juan Vara (Pezas breves para piano nº 1,2 e 3).

volver